Polityka prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez szkołę języka hiszpańskiego online VAMOS.

2.Administratorem danych osobowych jest Vamos Beata Samborska z siedzibą w Bychawie 23-100, ul. 11 Listopada 98. NIP: 713-273-64-63, Regon:381534120 zwanej dalej VAMOS.

Można się z nami kontaktować listownie: adres j.w, telefonicznie: +48781160260, mailowo: beatasmborska18@gmail.com, hiszpanskivamos@gmail.com

3.Dane osobowe gromadzone przez są chronione Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanych także RODO.

4.Dane osobowe Klientów będą przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia kursu języka hiszpańskiego w formie online. Niezbędne jest przetwarzanie danych do kontaktu z klientem. Administrator przetwarza imię i nazwisko, numer telefonu, adres Skype oraz adres e-mail klienta.

b) w celu dochodzenia roszczeń z związanych z wykonaniem usługi.

c) w celu prowadzenia księgowości: wystawianie faktur, podsumowania dokumentów księgowych.

d) w celu rozpatrywania reklamacji.

e) w celu kierowania treści marketingowych.

6. Powierzanie oraz przetwarzanie danych ma miejsce wyłącznie w zakresie jaki jest potrzebny do realizacji usługi i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

7.Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie.

8. Wszelkie pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych, proszę kierować na adres e-mail:hiszpanskivamos@gmail.com