REGULAMIN

Regulamin Kursu języka hiszpańskiego online w szkole VAMOS

  1. Postanowienia Ogólne

1.1.  Niniejszy regulamin określa warunki organizacji oraz przeprowadzenia kursu z języka hiszpańskiego online w szkole Vamos Beata Samborska.

1.2 Każdy kursant szkoły, zwany dalej uczniem jest zobowiązany do zapoznania się  z niniejszym regulaminem. Podjęcie nauki w szkole Vamos jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Zapisy na kurs. Zakres świadczonych usług.

2.1. W celu zapisania się na kurs należy skontaktować się z organizatorem poprzez email: beatasamborska18@gmail.com , hiszpanskivamos@gamil.com , telefonicznie: 781160260 lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.vamoshiszpanski.pl

2.2. Uczeń może skorzystać z bezpłatnej 20 minutowej lekcji próbnej. W tym czasie lektor przedstawia sposób prowadzenia zajęć oraz poznaje ucznia i jego potrzeby.

2.3. Uczeń wybiera liczbę lekcji do zrealizowania w  danym miesiącu. Muszą to być minimum 4 lekcje w miesiącu.

2.4. Jednostka lekcyjna trwa 50 lub 60 minut w zależności od ustaleń z uczniem.

2.5. Terminy i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z lektorem. Istnieje możliwość elastycznych terminów.

2.6. Potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie wpłaty za lekcję na konto szkoły.

3. Realizacja zajęć.  

3.1 Każda lekcja prowadzona jest przez wykwalifikowanego lektora za pośrednictwem Skype, WhatsApp, Messenger lub telefonicznie. Dla każdego ucznia jest zakładany e- notatnik.

3.2. Organizator zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Uczeń może kupić podręcznik na własny użytek.

3.3. Uczeń ma prawo do odwołania lub przełożenia zajęć najpóźniej do 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć. Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić lektorowi mailowo lub telefonicznie (nie przez skype).

3.4. W przypadku niestawienia się ucznia na lekcję organizator ma prawo potraktować tę lekcję jako odbytą.

3.5. W przypadku spóźnienia się ucznia na lekcję, od czasu trwania lekcji odejmowany jest czas spóźnienia.

3.6. W przypadku spóźnienia przez lektora czas jest doliczany.

4. Rezygnacja.

4.1. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu po wykorzystaniu opłaconych lekcji czyli po zakończeniu opłaconego miesiąca.

4.2. Uczeń powinien poinformować organizatora o rezygnacji z kursu mailowo  lub telefonicznie.

5. Reklamacje.

5.1. Uczeń ma prawo do reklamacji w przypadku niezadowolenia z jakości wykonania usług.

5.2. Reklamacje należy wysyłać mailowo lub w formie papierowej na adres organizatora.

5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko lektora, nazwę kursu, uzasadnienie reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Szkoła Vamos zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania.

6.2. Aktualne informacje o usługach można znaleźć w cenniku na stronie szkoły.

6.3. Opłata za kurs jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.6.4. Dane osobowe są chronione Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanych także RODO.